قرنطینه(2)

قسمت  دوم

 چرخ روزگار همیشه به یک منوال می چرخد وقتی همه آن را خوب کوک کنند[1]. و دریا همه وقت شتابان موج می زند هنگامیکه ماهیان آرزوی دیدن ساحل را داشته باشند. و این است حکایت روزگار مردمانی که هیچ شباهتی به روزهای آدمیان این دنیا نداشت...

به ادامه مطلب مراجعه کنید...منبع: http://dar-entezaryar.blogfa.com/